1. Dades identificatives

Tot en complint amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és Barcelona Business Solutions, S.L.U. (d’aquí endavant BBS), domiciliada per aquests efectes a Diagonal 534 Barcelona amb número de C.I.F.: B-63987903 inscrita al Reg. Mercantil el 20/11/2013, Tomo 42471, Folio 112, Hoja B 312894 Correu electrònic de contacte: info@bbs.es.

2. Usuaris

L’accés i/o utilització d’aquest portal de BBS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’accés i l’ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions serà d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el cas corresponent resultin d’obligat compliment.

3. Utilització del portal

www.bbs.es proporciona accés a una quantitat d’informació, serveis, programes o dades (d’aquí endavant “els continguts”) a Internet que pertanyen a BBS o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat d’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre si fos necessari per accedir a serveis o continguts determinats. Al registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, assumint el compromís de fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts que BBS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per (I) incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia al terrorisme o que atenti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de BBS, dels seus proveïdors o de terceres parts, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys prèviament mencionats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. BBS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, BBS no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Protecció de dades

BBS compleix les directrius de la L.O. 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el R.D. 1720/2007 del 21 de desembre pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de la normativa vigent en tot moment, i vetlla per garantir l’ús i el tractament correcte de les dades de caràcter personal de l’usuari. Per això, amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol•licitar a BBS, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat de l’arxiu creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions a tercers en el seu cas.
Així mateix, BBS informa que compleix la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el consentiment al tractament del correu electrònic amb finalitats comercials en tot moment.

5. Propietat intel·lectual i industrial

BBS per si mateixa com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, vídeo, àudio, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, sel•lecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de BBS o dels seus llicenciants.
Tots els drets estan reservats. En base a allò que exposen els articles 8 i 32.1 del segon paràgraf de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BBS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la titularitat de BBS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat a les pàgines de BBS.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

BBS no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, no-disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

BBS es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que s’ofereixin a través del mateix, com la forma en què apareguin presentats o localitzats en el portal.

8. Enllaços

En cas que a bbs.es es disposessin enllaços o hipervíncles cap a altres pàgines d’Internet, BBS no exercirà cap tipus de control sobre aquestes pàgines i els seus continguts. En cap cas BBS assumirà cap responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Drets d’exclusió

BBS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

BBS perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11. Modificació de les presents condicions i duració

BBS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades tal com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per d’altres, degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre BBS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con el fin de obtener información estadística sobre la base de los datos de navegación de los visitantes. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso y, en caso de no aceptar su instalación, deberás visitar el apartado de Política de Cookies , donde encontrarás la forma de eliminarlas o rechazarlas. ACEPTAR
Aviso de cookies